แผ่นที่่ตั้ง/สถานที่ตั้งม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต

 

 

                    
   แผ่นที่ภายในม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต

 

             แผนผังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต


1.อาคาร วิทยบริการวิทยาเขตภูเก็ต
2.อาคาร 3
3.อาคาร อุตสาหกรรมบริการ
4.PSU LODGE HOTEL
5.โรงอาหาร
6.สนามบาสเก็ตบอล
7.อาคารที่พักบุคลากร และคณาจารย์
8.หอพักหญิง2 (หอพักสหกรณ์)
9.หอพักนักศึกษาชาย
10.หอพักนักศึกษาหญิง (หอพักสหกรณ์)
11.อาคาร 1
12.สนามเทนนิสและสนามวอลเลย์บอล
13.อาคาร กีฬาเอนกประสงค์
14.สนามบอล
15.ประตูทางเข้า