ติดต่อเรา

 

 

            ที่อยู่ :: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
                         80 หมู่1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
                         สำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต

                  การเงิน ::
                                      โทรสาร (fax) : 076-276049
                          พัสดุ ::
                                      โทรสาร (fax) : 076-276087

                   E-mail ::

 

                                                                               

 

 

                                                                                พัฒนาโดย :
                                                                                           นางสาวสุไลดา  มามุ
                                                                                       
                                                                                ที่ปรึกษา :
                                                                                           นางสาวหยาดพิรุณ  สมาธิ